تلفیق از نظر من اپیدمی زمانه‌است. تلفیق موسیقیایی دو شکل دارد، یکی تلفیق ابزار است، مثلاً قرار دادن گیتار در برابر سه‌تار که چیز جدیدی نیست؛ و دیگری تلفیق گام که تا به حال کمتر در موسیقی ایران به آن پرداخته شده، مثلاً کافیست که دو نت از دستگاه شور حذف شود تا به گام بلوز برسیم.

''محسن نامجو''

۱. زلف

۲. الکی

۳. گیس

۴. صنما

۵. شمس

۶. ترنج

۷. دیازپام ۱۰

۸. تلخی نکند

۹. نوبهاری

۱۰. کورتانیدزه


*برای دانلود هر آهنگ روی اسم آن کلیک کنید.