۳ مطلب با موضوع «از دیگران» ثبت شده است

کلمه

رابطه ی قلم با اندیشه ، رابطه ی عصا است با راه رفتن، اما بدون عصا راحت‌تر می‌توان گام برداشت، و آنگاه که قلمی در دست نیست نیز بهتر می‌توان اندیشید. مردِ تنها آن زمان که فرسودن آغاز می‌کند تمایلی به دست بردن به عصا و قلمش می‌یابد.

آرتور شوپنهاور

در باب نویسندگی و سبک


به کلمه پناه می بریم از حجم انبوه وحشت روز های سپری شده‌مان.

کلمه مسکنی است که کوچک تر میکند آنچه را که به تلخی گذشته است و و بزرگ تر آنچه را که به خوشی.

 اولی را با جدا کردن غم از حالت پایدار ذهنی و پیوست کردنش به حالت شکننده تر کلمه و دومی را با جدا کردن لذت از موهومات و پیوست کردنش به حالت کلمه و پایدارتر کردن آن.

  • محمدجواد گلشن
  • سه شنبه ۸ فروردين ۹۶

خدای ازلی و ابدی

احتمالا دیدگاه اسپینوزا ساده ترین برهان برای اثبات عدم وجود خدای مستقل از جهان است. وی در پاسخ به یکی از کشیشان که وی را به الحاد متهم کرده بود می گوید:

این که شما میگویید خداوند سمیع و بصیر و شاهد و عالم است در واقع مرا نسبت به خودتان بد گمان میسازید زیرا چنین به نظر می رسد که شما برای خداوند کمالاتی بالاتر از صفات فوق قائل نیستید ، از این گفته شما تعجب نمیکنم زیرا اگر دایره را زبان می بود خداوند را اکمل دوایر می خواند و اگر مثلث را زبان میبود خداوند را کامل ترین مثلثات تلقی میکرد و همین طور هر موجودی صفات خود را به خداوند نسبت میدهد.

طبق این دیدگاه اگر تمام صفات موجودات را جمع کنیم چیزی جز مجموعه ی هستی نمی ماند. در واقع کل برابر با مجموعه ی اجزا است. پس خدا همان جهان وجود و جهان وجود همان خداست و جدای از هم نمی توانند موجود باشند. 

  • محمدجواد گلشن
  • دوشنبه ۴ مرداد ۹۵

کامیابی

اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺟﻤﻌﻪ ﺍﺯ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻡ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺸﺖﻫﺎﯼ ﮔﺮﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮﺍﺯﻡ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﻣﺮﮒ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ . ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮﻫﯿﺎﻫﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺳﯿﻤﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺮﻭﺭ ﻣﯽﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﻣﯽﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺁﻥ ﭼﻬﺮﻩﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ . ﻭ ﻣﯽ ﺩﯾﺪﻡ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﻣﺎ ﺁﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﮐﺴﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮﺭﺩ . ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎﻣﯿﺎﺏ ﺷﻮﯾﻢ، ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﮋﺩﻩ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﺭﺍ ﺩﯾﺮﺗﺮ ﺩﺭﮎ ﮐﻨﻨﺪ.


بریده ای از بیانیه ی ﺷﻤﺎﺭﻩ ی 13 ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮﯼ

  • محمدجواد گلشن
  • جمعه ۱۱ تیر ۹۵
شب
با گلوی خونین
خوانده‌ست
دیرگاه.
دریا
نشسته سرد.
یک شاخه
در سیاهیِ جنگل
به سوی نور
فریاد می‌کشد.

احمد شاملو
دنبال کنندگان ۵ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید